Zápis dětí do MŠ v roce 2023

Perex image
Zápis dětí do MŠ proběhne 12.5.2022 od 13 hodin do 16 hodin

Zápis do MŠ v roce 2023

Zápis do MŠ proběhne ve Varnsdorfu dne 11.5. 2023 od 13.00 hodin do 16.00 hodin.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ  podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

S sebou si přineste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • žádost o přijetí dítěte(ke stažení na webu MŠ, na webu MÚ, přímo v MŠ), žádost bude již potvrzena od lékaře... z měsíce května nejlépe