Letní prázdniny v MŠ 2023

Perex image

Uzavření mateřských škol v době letních prázdnin  od 1.7.2023 do 31.8.2023

Mateřské školy ve Varnsdorfu budou po domluvě se zřizovatele celoplošně uzavřeny v době od 31.7.2023 do 11.8.2023.

Naše MŠ bude uzavřena od 17.7.2023 do 25.8.2023.

V době prázdninového provozu přijme naše MŠ od 1.7.2023 do 14.7.2023 pouze děti zaměstnaných rodičů, kteří nemají možnost děti jinak zaopatřit. Rodiče našich dětí oznámí učitelce na třídě, zda bude dítě v této době MŠ navštěvovat a to do 26.5.2023.

Děti z jiných MŠ budou přijati pouze do naplnění kapacity naší MŠ a po podání Žádosti o přijetí na MěÚ(správa školství 1.patro,č.dveří 12) od 29.5.2023 do 30.5.2023. Zde bude rodičům přiděleno registrační číslo.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na web stránkách požadované MŠ a na MěÚ do 15.6.2023.

První den docházky dítěte z jiné MŠ předloží rodič potvrzení o proběhlé platbě, jinak nebude dítě přijato.