Co s sebou k zápisu do MŠ

Perex image

Potřebné dokumenty k zápisu:

občanský průkaz případně cestovní pas

vyplněnou a podepsanou žádost 

- rodný list dítěte

Mezi dokumenty je také potvrzení lékaře, které nechte před konáním termínu řádného zápisu potvrdit a odevzdejte jej spolu s žádostí v mateřské škole.