OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ

Perex image

Ředitelka mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení §34, §165 odst.2, písmene b) a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání(školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění takto:

Děti uvedené pod tímto registračním číslem:

02

05

08

11

12

13

14

16

17

18

20

21

22

se od 1.9.2022 přijímají k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace.

Zveřejněním seznamu registračních čísel se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená.