Předplatné do divadla

Perex image
Kdo z rodičů předškolních dětí bude mít zájem o předplatné do divadla, nahlaste se u svých třídních učitelek.

Předplatné činí 250,- Kč.