Kaštánky pro zvířátka

Perex image

V úterý dne 21.11. jdeme s dětmi procházkou dát dětem kaštánky do krmelce. Připravte dětem malou svačinku a pitíčko do batůžku.

Děkujeme